Archive:Open University Campaign/ca

From FreeCulture.org
Revision as of 19:54, 5 November 2008 by Ictlogist (talk | contribs) (New page: ==La Declaració Wheeler== Una universitat oberta és la que #La investigació que la universitat produeïx és en accés obert. #Els material...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

La Declaració Wheeler

Una universitat oberta és la que

  1. La investigació que la universitat produeïx és en accés obert.
  1. Els materials dels cursos són recursos educatius oberts.
  1. La universitat adopta els estàndards de programari lliure i d'accés obert.
  1. Si la universitat té patents, tot seguit les llicencia per a programari lliure, medicaments essencials i el bé públic.
  1. La xarxa de la universitat reflecteix la naturalesa oberta d' Internet.

on "universitat" inclou totes les parts de la comunitat: estudiants, acadèmics, administració.


Estadis en una Campanya d'Universitat Oberta

  1. Definir les millors pràctiques per a cada criteri
  1. Status dels centres de recerca
  1. Educar i ajudar a les universitats en el seu camí cap al paradigma obert
  1. Universitats de grau


Más informació

Informació sobre universitats específiques pot trobar-se en la pàgina: Individual University Information

Versions d'aquest document:


*Category:*fc2008

*Category:*Open *University *Campaign